kvinne leter etter en mann Val Venosta

Gro Harlem Brundtland var også på synfaring i Ottadalen i 1976, og gav uttrykk for stor beundring for den naturen ho fekk sjå.
Det nedbørsfattige, solrike og ikkje for varme klimaet og mager og luftig jord gjev eple som har god smak og held seg lenge.
Sterke kjensler prega perioden fram til.
Møller og sager sex datoer leeds Møller og sager var det mange av langs elver og bekkar i Ottadalen.4 5 4 Frostvatning under eplebløminga i Sør-Tirol.Vatnet høyrer til ein viktig del av historia vår.Austover ville linjenettet ha gått langs hovuddalføret i Skjåk med ei hovudforgreining på nordsida av Ottaelva, over til Finndalen og ned til Vågå.Likevel pregar nærleiken til Vestlandet klimaet slik at det fort skiftar til mildvêr om vinteren.Dei fann ho att ved stolpen.Vassrettar Den vanskelege tilgangen på vatn har gjort oss i Ottadalen avhengige av å samarbeide om å skaffe vatn.Politikarane meinte likevel at utbygginga gagna bygdene i aust i liten grad.Grethe Høstaker og Kjell Fladen innførte rafting til Noreg.
I det dei var på veg ut i båten, kom ein kar og skulle sjå på ei kvige han ville kjøpe.Mykje er på mange måtar betre i dag enn i Det vil raskt kunne bli sett inn katastrofehjelp og store bergingsaksjonar.Ein kan sjå av biletet at isen ligg fleire meter høgare enn vatnet gjer om sommaren.På 60-talet hadde bøndene i Bøverdalen selt falla sine i Bøvra.Dette medførte ein del skadar, mellom anna på pumpehus og ting som var lagra i nærleiken av elva.Det er Hydro Energi som driv dei tre kraftstasjonane i Fortun, Herva og Fivlemyr i Sogn og Fjordane.Lista vart overlevert direkte til statsråd Tor Halvorsen.Også lokalt har det vore stor vekst i dette miljøet i seinare tid.Kommunane vil då på grunnlag av desse utredningar og planar ta standpunkt til omfanget av utbyggingane.På Bisberget i Skjåk er det heile fire dammar med steindemning bygd for hand.8 Flaumen i 1938 I 1938 var det også storflaum i Ottadalen.Ei siktedjupn på 38 meter har vorte målt på våren før isen gjekk.År, medan Øvre Tessa har den høgste normalen i Vågå med 495.


[L_RANDNUM-10-999]